Montessori hračky: skvelé senzorické učenie

Cesta k nášmu nekonečnému učeniu sa začína narodením. Novorodené dieťa začína študovať svoje okolie prostredníctvom svojich zmyslov.

Montessori senzorické učenie

Montessori je založené na senzorickom učení, ktoré stimuluje zmysly dieťaťa: chuť, hmat, čuch, zrak a sluch. Deti sa naučia používať zmysli na skúmanie a porozumenie sveta okolo nich. Montessori prirodzeným spôsobom pomáha objavovať farby, chute, čísla, situácie a predmety.

Montessori využíva kreatívne nástroje a hračky, ktoré posilňujú zmysly a umožňujú mu lepšie sa učiť.

Vyberať hračky by ste mali podľa toho, aké zmysli chcete učiť.

Senzorické puzzle

Puzzle sú obľúbenou hračkou nielen pre deti ???? Ak chcete kúpiť svojmu dieťaťu hračky, mali by mať pre nich zmysel. Puzzle sú pre deti zaujímavé a podporujú zručnosť a logické myslenie. Puzzle pomáha najmenším naučiť sa sústrediť, zlepšia hmat a tiež ich učí novým slovám.

senzorické puzzle

Senzorické skladačky

Skladačky pomáhajú najmenším plniť rôzne hlavolamy. Hlavolamy sú hračky, ktoré sú vhodné pre batoľatá aj väčšie deti. Treba začať jednoduchými a postupne prechádzať zložitejšími. Skladačky umožňujú praktické objavovanie a skúmanie tvarov, farieb a priestorových vzťahov.

skladačka

Výhody senzorického učenia

Rozvoj nervového spojenia – senzorické učenie pomáha budovať nervové spojenia podporou aktivít, ktoré stimulujú zmysli.

Zlepšuje pamäť – zlepšenie v učení dochádza tým, že je dieťaťu umožnené učiť sa „skúsenosťami“

 

Podpora kritického myslenia – dieťa sa zoznamuje s rôznymi príjemnými aktivitami, čomu sa bude diviť. Dieťa tak pod množstvom zdravého stresu  prebúdza schopnosť riešiť problémy.

 

Podpora sociálnych zručností – dieťa sa môže tešiť zo spolupráce s inými deťmi a získavať tak správe sociálne interakcie.