Cookies

K&D group, s. r. o. IČ 54220 742, DIČ 2121611316

kontaktná osoba: Mgr. Klaudia Kekeliaková

So sídlom  Zemanská 1150, 02944 Rabča zapísanou v : Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 78599/L (ďalej len: „prevádzkovateľ“) prevádzkuje webovú stránku www.littlesweetie.sk

V súlade s príslušnou slovenskou a európskou legislatívou vás informujeme o súboroch cookies, účele ich použitia a možnostiach nastavenia.

V súlade s § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania súborov cookies nevyhovuje.

1. Čo sú to cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve webovej lokality ukladajú do zariadenia  s prístupom na internet. Vďaka týmto súborom si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o správaní sa používateľa (napr. prihlásenie sa pod určitým prihlasovacím menom, nastavenie jazyka alebo veľkosti písma a rôzne iné).

Súbory cookies uložené vo webovom prehliadači používateľa  zabezpečuju to, že pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok užívateľ nemusí opätovne uvádzať údaje, ktoré už raz zadával. Webový prehliadač ich znova načíta.

2. Účel používania cookies

Súbory cookies používajú na rôzne účely, počnúc zabezpečením funkčnosti webových stránok, cez umožnenie individualizácie a personalizácie, či štatistických analýz správania užívateľov až po reklamu cielenú priamo na užívateľov webových stránok.

3. Typy súborov cookies

Súbory cookies sa v závislosti od rôznych kritérií radia pod niekoľko typov.

Z hľadiska pôvodu súborov cookies existujú: 

- súbory cookies prvej strany

- súbory cookies tretích strán

Z hľadiska doby platnosti sa cookies delia na:

- dočasné 

- trvalé

Z hľadiska funkcie sa cookies súbory delia na:

- nevyhnutné potrebné súbory cookies

- analytické súbory cookies

- preferenčné súbory cookies

- reklamné súbory cookies

3. Nastavenie súborov cookies

Vytváraniu súborov cookies môžete zabrániť príslušným nastavením webového prehliadača, tak, aby vás informoval o používaní súborov cookies a mohli ste sa individuálne rozhodnúť, či chcete súbor cookies prijať alebo odmietnuť. Webový prehliadač môže byť nastavený na automatické prijímanie súborov cookies za určitých podmienok, ďalej ich môže vždy odmietnuť, alebo automaticky odstrániť pri zatvorení prehliadača. Odmietnutie súborov cookies môže obmedziť funkčnosť  webových stránok.