Výhody hračiek Montessori

Keď vyberáme svojim deťom hračku, snažíme sa nájsť takú, o ktorej si myslíme, že upúta ich pozornosť. Ale ako správny rodičia vieme, že hračka by mala mať niečo viac a preto dobrý rodičia vyberajú Montessori hračky

Čo je Montessori filozofia?

Montessori filozofia je metóda vzdelávania, pre ktorú je v popredí posilňovanie dieťaťa v učení a rozvíjaním jeho autonómie vo všetkých oblastiach.

Je založená na úcte k dieťaťu a umožňuje mu voľne experimentovať, aby jeho myseľ mohla naplno rozvinúť svoj potenciál.

Na to je nevyhnutné, aby bolo dieťa vo vhodnom prostredí, ktoré je bezpečné, ktoré zohľadňuje jeho potreby a ktoré mu ponúka potrebné nástroje na realizáciu jeho emocionálneho a intelektuálneho rozvoja.

Pre Montessori filozofiu je hra základným pilierom rozvoja dieťaťa: dieťa sa učí hrou. 

Výhody hračiek Montessori

V rannom veku je dôležité vhodným spôsobom podporovať kreativitu, koordináciu, koncentráciu a iné základné zručnosti. Montessori hračky sú vytvorené tak, aby pomohli.

Podnetná výchova

Hračky Montessori napomáhajú zlepšovať vzdelávanie tým najprirodzenejším spôsobom – hraním. Náučné hračky učia deti zábavnou formou. Preto aj v našom obchodíku nájdete rôzne Montessori hračky, ktoré podporia deti v tvorivosti, koordinácii, koncentrácii a pri získavaní rôznych zručností.