Detská kreativita

Kreatívne aktivity a hry napomáhajú deťom k rozvoju ich predstavivosti, tvorivosti a zručnosti.

 

Kreatívne tvorenie detí má byť zamerané na jeho celkový priebeh, nie na dokonalý výsledok. Vytvorte dieťaťu priestor na slobodnú realizáciu ich kreatívnych nápadov a podporte tak jeho fantáziu.

 

Ako dieťatko motivovať? 

 

Ponúknite im pomôcky, ktoré v deťoch podporia ich prirodzenú zvedavosť a tvorivosť. Odporúčame rôzne aktívne pracovné zošity, pečiatky, farbičky, voskovky.